Közgyűlés

Danubia Talents Művészeti Egyesület
1091 Budapest, Üllői út 121.

 

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat (így különösen a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 4.§-ban foglaltakat) a  Danubia Talents Művészeti Egyesület éves Közgyűlését 2020. szeptember 26-án 15:00 órától az egyesület székhelyén,

(1091 Budapest, Üllői út 121.) hívja össze.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagoknak legalább fele + 1 fő jelen van.  Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt Közgyűlés időpontja 2020. szeptember 27. 15 órától ugyanazon helyszínen, változatlan napirenddel.

Ebben az esetben tekintet nélkül a megjelentek számára a Közgyűlés az alapszabály alapján határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

  1. Ügyrendi megállapítások
  2. Döntés az új tagok felvételéről, kilépések bejelentése
  3. Elnökhelyettes megválasztása
  4. Alapszabály módosítás
  5. Az Elnökség beszámolója
  6. Az egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadása
  7. Egyéb

 

Kiss Mária s.k.
Danubia Talents Múvészeti Egyesület – elnök

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

A kormányrendelet szerint májusra nem volt lehetőség összehívni a Közgyűlést a 2019-es üzleti év lezárására, a pénzügyi beszámoló elfogadására. A kormány viszont előírta, hogy az elhalasztott Közgyűlés 2020. szeptember 30-ig kerüljön lebonyolításra, hogy a tagság jogait gyakorolhassa.

Fokozott figyelmet fordítunk a vírusvédelemre. 

A közgyűlésen csak érvényes tagsággal lehet szavazni, aminek a feltétele a rendezett éves tagdíj.

A közgyűléssel kapcsolatosan felmerülő  kérdések az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni:
e-mail: danubiatalents.info@gmail.cim

Telefon: (+36-70) 6010 277.