Privacy policy

(under construction)

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) felváltja az Európai Unió (EU) 1995-ös, 95/46/EK számúadatvédelmi irányelvét. A GDPR elfogadásának célja az volt, hogy az Európai Unión belül erősítse és egységesítse az egyén online környezetben is érvényesülő, magánszférához fűződő és a személyes adatok védelméhez való jogát, miközben egyszerűsíti az EU polgárokat kiszolgáló vállalkozások adatvédelmi kötelezettségeit azáltal, hogy a 28 különböző tagállami szabályozást egy egységes EU rendelet váltja fel.

Önnek, mint a személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van:

  • kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • kérelmezni az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
  • jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az adathordozhatósághoz,
  • tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  • Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a info@danubiatalents.com e-mail címen.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Az Ön személyes adatai a Danubia Talents adatbázisába kerülnek, amelyet kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képező program lebonyolításának céljára használhatja fel. Személyes adatait a Danubia Talents biztonságosan kezeli és a fentieken túlmenően harmadik félnek nem adja át, nem értékesíti.