Közgyűlés 2022.

Danubia Talents Művészeti Egyesület
1091 Budapest, Üllői út 121.

 

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat (így különösen a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 4.§-ban foglaltakat) a  Danubia Talents Művészeti Egyesület éves Közgyűlését 2022. május 27-én 17:00 órától az egyesület székhelyén,

(1091 Budapest, Üllői út 121.) hívja össze.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagoknak legalább fele + 1 fő jelen van.  Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt Közgyűlés időpontja 2022. május 27. 17:30 perctől ugyanazon helyszínen, változatlan napirenddel.

Ebben az esetben tekintet nélkül a megjelentek számára a Közgyűlés az alapszabály alapján határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

  1. Ügyrendi megállapítások
  2. Az Elnökség beszámolója
  3. Az egyesület 2021. évi beszámolójának elfogadása
  4. Egyéb

 

Kiss Mária s.k.
Danubia Talents Múvészeti Egyesület – elnök

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Fokozott figyelmet fordítunk a vírusvédelemre. 

A közgyűlésen csak érvényes tagsággal lehet szavazni, aminek a feltétele a rendezett éves tagdíj.

A közgyűléssel kapcsolatosan felmerülő  kérdések az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni:
e-mail: danubiatalents.info@gmail.cim

Telefon: (+36-70) 6010 277.